ارتباط با ما

تلفن:

نمابر:

051-3608-8210

ایمیل:

آدرس:

مشهد، خیابان سجاد، خیابان امین، امین 2، پلاک 28، ساختمان ICT پارک علم و فناوری خراسان، طبقه سوم، شرکت عامل های هوشمند دانای دُرنیکا
کد پستی: 9187934789

اینجا به بهترین ها دسترسی دارید

دیدگاه و نظرات خود را با ما در میان بگذارید