تیم ما در شرکت عهد

شرکت عامل‌های هوشمند دانای درنیکا (عهد)، یک تیم پژوهشی-صنعتی است که اعضای آن را پژوهشگران فعال در دو آزمایشگاه داده‌کاوی دانشگاه علم و صنعت تهران (با مدیریت دکتر بهروز مینائی بیدگلی) و همچنین قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشگاه فردوسی (با مدیریت جناب پروفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچی) تشکیل می‌دهند. تیم عهد در بخش تحقیق و توسعه، از یک مجموعه بسیار قدرتمند علمی شامل اساتید، دانشجویان پسادکتری، دکتری و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی بهره می‌برد.

اعضای کلیدی شرکت

دکتر بهروز مینائی بیدگلی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

مشاور تیم تحقیق و توسعه

سیدعلی حسینی

رئیس هیئت مدیره

هادی کلماتی

هادی کلماتی

مدیر عامل

محمد کرابی

محمد کرابی

تحقیق و توسعه

میمنت جلیلیان

میمنت جلیلیان

تحقیق و توسعه

علی صالحی، شرکت عهد عامل های هوشمند دانا

علی صالحی

تحقیق و توسعه

حسین خادمی خالدی

حسین خادمی خالدی

تحقیق و توسعه

کارآموزان

کارآموزی یک فرصت ارزشمند برای ارتباط دانشجویان با صنعت است. لیست زیر، حاوی اطلاعات کارآموزان توانمند شرکت عهد می‌باشد.
فاطمه حاجی

فاطمه حاجی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: تولید خودکار دادگان پرسش و پاسخ

ریحانه پویان

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: طراحی گراف دانش فیلم

مریم وطن‌پرست

مریم وطن پرست

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: مشابهت‌یابی متن

محسن محمودزاده

محسن محمودزاده

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: استخراج دانش از رزومه فارسی

مینا طاهائی

مینا طاهایی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

موضوع پروژه: طراحی سرویس برچسب‌زنی اطلاعات

ارغوان ایرانخواه

ارغوان ایرانخواه

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: مشابهت‌یابی متن

محمد محمدزاده کلاتی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: استخراج دانش از رزومه فارسی

حنانه ابراهیمیان

حنانه ابراهیمیان

مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

موضوع پروژه: طراحی سیستم توصیه‌گر فیلم

فهیم جعفری شرکت عهد

فهیم جعفری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: جستجوی معنایی

محدثه جباری مقدم

محدثه جباری مقدم

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: پرسش و پاسخ بر روی گراف دانش

سیدعلی فرخ شرکت عهد

سیدعلی فرخ

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: پرسش و پاسخ بر روی گراف دانش

شکیبا شریفی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

موضوع پروژه: مشابهت‌یابی متن

آریا عربان شرکت عهد

آریا عربان

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: پرسش و پاسخ بر روی گراف دانش

امیرحسین ترکانلو شرکت عهد

امیرحسین ترکانلو

مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پروژه: توصیه‌گر فیلم مبتنی بر گراف دانش

ما در شرکت عهد به عنوان یک سازمان فعال در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، با افتخار پذیرای درخواست شما برای همکاری در واحد کارآموزی هستیم.

هادی کلماتی

هادی کلماتی

مدیر اجرایی و عضو موسس

کارآموزی بهترین فرصت برای من به منظور ارتباط با صنعت بود. در حال حاضر پس از گذراندن کارآموزی و همچنین تعریف پروژه کارشناسی در شرکت عهد، افتخار همکاری با شرکت را به عنوان یک نیروی رسمی دارم.

فاطمه حاجی

فاطمه حاجی

عضو واحد تحقیق و توسعه

با سلام در ابتدا ممنون بابت زحماتی که در طول دوره بدوش کشیدید.دوره پربار و مفیدی هم از لحاظ صنعتی و هم از لحاظ اکادمیک بود.یک انتقاد کوچولو داشتم اینکه فشار کار بصورت مساوی در طول دوره پخش نشده بود و بعضی از هفته ها فشار زیاد و بعضی هفته ها کم بود.سپاس

فهیم جعفری شرکت عهد

فهیم

جعفری