هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری تفاسیر متعددی بین افراد و حتی درون سازمان‌ها دارد. برخی معتقدند که هوش تجاری، بیشتر به جنبه بصری گره خورده است، برخی تاکید بر هوش تجاری به عنوان یک ابزار تحلیلی دارند، در حالی که برخی دیگر فقط در تلاش برای دسترسی به داده‌های سازمانی خود، در هوش تجاری هستند. از نگاه یک […]