در سالهای اخیر مدیریت دانش[1] به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است.جوامع علمی و تجاری بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان یافته اند که مدیریت دانش برخلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد .شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمانها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن هاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان ها بوجود آورده است. در این میان تنها سازمانهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.به نظر اندیشمندان این عرصه حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است. بنحوی که بتوان به طور مستمر به خلق دانشهای نو در سازمان پرداخت.

هدف از این پروژه، ایجاد بستری جامع و یکپارچه به منظور جمع آوری، ذخیره سازی و پایش هوشمند داده و همچنین احصاء دانش در سطح شهرداری­ها، امکان آگاهی و ایجاد دسترسی به مطالعات و دانش­های سایر شهرداری­ها، امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای سایر شهرداری­ها، بهینه­سازی دسترسی برای سطوح مختلف سازمانی جهت رسیدن به بهترین نتیجه در کمترین زمان و… برای شهرداری‌های کشور می باشد.


[1] Knowledge Management