تولید پیکره استخراج دانش در زبان فارسی از منابع ویکی پدیا، اخبار و شبکه‌های اجتماعی با استفاده از فناوری‌های هوشمند مصنوعی