امروزه، اطلاعات کلید موفقیت برای مدیرانی است که می‌دانند در رسانه‌ها در مورد سازمان‌شان چه می‌گذرد و بر آن اساس تصمیمات اساسی می‌گیرند. حجم عظیم اطلاعات، پیگیری و تحلیل دستی اخبار توسط انسان را عملاً غیرممکن کرده است و نیاز جدی به روشی وجود دارد که بتوان حجم زیادی از متون را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل کرد. رسانه‌ها مستقیم بر افکار و نگرش شهروندان تاثیر می‌گذارند. رصد کردن روند باورهای مردم، نگرش‌ها و افکارشان در طول زمان در مورد یک سازمان، نشان‌دهنده‌ی کارایی یک رسانه است.

در این پروژه، بنا به درخواست موسسه شهرآرا، خبرگزاری وابسته به شهرداری مشهد، ما با استفاده از ابزار هوش منصوعی، یک سامانه تحلیل هوشمند خبر طراحی کرده‌ایم که می‌توان از آن برای آگاهی از مفاهیم اخبار، بازیابی هوشمند اخبار، ردیابی خودکار نظرات و گرایش‌های شهروندان در رسانه‌ها استفاده کرد. چنین سیستمی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های سازمان کمک شایانی کند.